TSU

TSU

PROJEKT

Logo nawiązujące do ultrasonografu i herbu Tarnowa. Tarnowskie Spotkanie Ultrasonograficzne – sympozjum naukowe zrzeszające lekarzy z całej polski. Organizowane na Zamku w Wiśniczu.