TSU

TSU

PROJEKT

Plakat dekorujący miejsce konferencji. Tarnowskie Spotkanie Ultrasonograficzne – sympozjum naukowe zrzeszające lekarzy z całej polski. Organizowane na Zamku w Wiśniczu.