TSU 2

TSU 2

PROJEKT

Tarnowskie Spotkanie Ultrasonograficzne – sympozjum naukowe zrzeszające lekarzy z całej polski. Organizowane na Zamku w Wiśniczu.