PRZEGLĄD TALENTÓW MUZYCZNYCH

PRZEGLĄD TALENTÓW MUZYCZNYCH

PROJEKT

Plakat reklamujący XXV Przegląd Talentów Muzycznych.